Съгласно Удостоверение № 437632  издадено на 18.04.2018 от Комисия за Защита на личните данни, СА Клима ЕООД е администратор на лични данни, вписан в „Регистъра на администраторите на лични данни и на водените от тях регистри“ с идентификационен № ххххххх  Личните данни, получени за обработка от потребителите на сайта се съхраняват на сървъри, които се намират в Data center в защитена среда. Съгласно Закона за защита на личните данни, Потребителят има право на достъп до собствените си Лични данни, които е въвел и са станали достояние на СА Клима ЕООД както и на поправка на тези Лични данни. Потребителите изрично се съгласяват предоставените от тях Лични данни да бъдат обработвани от СА Клима ЕООД по електронен път при доставка на поръчани стоки или услуги и при необходимост от помощ от служител на фирмата.